TAG อุยกูร์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Crack Politics

ผู้ลี้ภัยนับแสนยังไร้ ‘สถานะ’ กลายเป็นปัญหาของเราทุกคน

Reading Time: 2 minutes วงเสวนาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเกิดขึ้นบริเวณย่านรามคำแหง มีตัวแทนทั้งจากสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย หน่วยงานรัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่ไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องด้วยเป็นวงเสวนาแบบปิดที่ไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดและเนื้อหาทั้งหมด ผู้สื่อข่าวได้ขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาบางส่วน อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

อุยกูร์

ผู้ลี้ภัยนับแสนยังไร้ ‘สถานะ’ กลายเป็นปัญหาของเราทุกคน

Reading Time: 2 minutes วงเสวนาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเกิดขึ้นบริเวณย่านรามคำแหง มีตัวแทนทั้งจากสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย หน่วยงานรัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่ไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องด้วยเป็นวงเสวนาแบบปิดที่ไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดและเนื้อหาทั้งหมด ผู้สื่อข่าวได้ขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาบางส่วน อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
อุยกูร์

ค่ายนรกในซินเจียงอุยกูร์

Reading Time: 2 minutes ย ซึ่งหลายคนล้วนเป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีน และนับถือศาสนาอิสลาม เวร่าเอาแต่นึกว่า “ฉันรักประเทศชาติไม่มากพอไม่ได้ช่วยเหลือพรรครัฐบาลและประเทศชาติ แต่นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน มันเกิดจากความกลัวอิสลามที่แพร่กระจายและเพ่งเล็งมาที่ฉัน

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา