TAG อคติ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Play Read

ถ้าโลกนี้ไม่มีขาวดำ Mockingbird ก็ไม่เคยทำร้ายใครอยู่ดี

Reading Time: 3 minutes ไม่มีปาฏิหาริย์ ไม่มีฮีโร่ในท้องเรื่อง มีแต่ความจริงที่เคลื่อนไหวในสายตาของทนาย-แอตติคัส ทำให้เรื่องมีน้ำหนักหักล้างกับโลกแบบอุดมคติที่ผ่านไปกี่ยุคสมัย อคติและความเกลียดชังก็ยังซึมลึกอยู่ในความโดดเดี่ยวของผู้คน

อคติ

ถ้าโลกนี้ไม่มีขาวดำ Mockingbird ก็ไม่เคยทำร้ายใครอยู่ดี

Reading Time: 3 minutes ไม่มีปาฏิหาริย์ ไม่มีฮีโร่ในท้องเรื่อง มีแต่ความจริงที่เคลื่อนไหวในสายตาของทนาย-แอตติคัส ทำให้เรื่องมีน้ำหนักหักล้างกับโลกแบบอุดมคติที่ผ่านไปกี่ยุคสมัย อคติและความเกลียดชังก็ยังซึมลึกอยู่ในความโดดเดี่ยวของผู้คน

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้