สังคมศาสตร์ Archives - Decode

TAG สังคมศาสตร์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

Reading Time: 3 minutes ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

สังคมศาสตร์

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

Reading Time: 3 minutes ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

ณัฐพร เทพานนท์
สังคมศาสตร์

ปากคำมนุษย์ ป.โท สายสังคมศาสตร์ กับความจำเป็นของ “สังคมศาสตร์” ในสังคมที่มองไม่เห็นความจำเป็น

Reading Time: 3 minutes บ้างก็ว่าเป็นเพราะผู้เรียนสายสังคมฯ ไม่ได้มีทักษะที่หลากหลายมากพอที่จะขอเงินเดือนในจำนวนเท่ากับสาขาอื่น ๆ
บ้างก็ว่าผู้เรียนสายสังคมฯ เรียนอะไรที่มันเป็นนามธรรมเกินไป เอามาปรับใช้กับการทำงานได้ไม่ดีเท่าสายวิทย์-คณิตฯ

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก