ต่างจังหวัด Archives - Decode

TAG ต่างจังหวัด
Lorem ipsum dolor sit amet.

Human & Society

ต่างจังหวัด : อำนาจและการควบคุม

Reading Time: 2 minutes ท้องถิ่นจะถูกมองให้เป็นอะไรที่หยุดนิ่ง ทั้งที่จริง ๆ แล้วในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากมีการกระจายอำนาจก็จะทำให้แต่ละพื้นที่สามารถดูแล จัดการ บริหารแต่ละภาคส่วนด้วยตนเองได้ 

ต่างจังหวัด

ต่างจังหวัด : อำนาจและการควบคุม

Reading Time: 2 minutes ท้องถิ่นจะถูกมองให้เป็นอะไรที่หยุดนิ่ง ทั้งที่จริง ๆ แล้วในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากมีการกระจายอำนาจก็จะทำให้แต่ละพื้นที่สามารถดูแล จัดการ บริหารแต่ละภาคส่วนด้วยตนเองได้ 

จิรภา ประทุมมินทร์
ต่างจังหวัด

การกลับบ้านของหัวหน้าฮง และตะกร้าพักใจที่ทุนนิยมมอบให้

Reading Time: 3 minutes หัวหน้าฮงเหมือนคนไทยหลายคนที่รู้สึกเจ็บปวด ซึมเศร้า ติดกับดักของระบบที่ขูดรีดโหดร้าย และหลายคนไม่สามารถเลือกใช้ชีวิตสงบสุขแบบพระเอกในเรื่องได้

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​
ต่างจังหวัด

ภูมิ(ภาค)แพ้กรุงเทพฯ

Reading Time: 2 minutes พูดคุยกับคนรุ่นใหม่ที่ต่างเกิดและเติบโตคนละในเมืองที่ต่างกันออกไป แต่พูดถึงความเหลื่อมล้ำที่พวกเขาจับต้องได้ นิยามเป็น

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​