จอมพลถนอม กิตติจร Archives - Decode

TAG จอมพลถนอม กิตติจร
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ว่าด้วยนายพลกับทางลงจากอำนาจในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

Reading Time: 2 minutes อำนาจเป็นสิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุด เมื่อใครได้เสพเข้าไปแล้วยากที่จะถอนตัวได้ และโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งของผู้มีอำนาจจำนวนมากทั่วโลกคือ ไม่รู้จังหวะเวลาว่าตนเองควรจะก้าวลงจากอำนาจเมื่อใด

จอมพลถนอม กิตติจร

ว่าด้วยนายพลกับทางลงจากอำนาจในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

Reading Time: 2 minutes อำนาจเป็นสิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุด เมื่อใครได้เสพเข้าไปแล้วยากที่จะถอนตัวได้ และโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งของผู้มีอำนาจจำนวนมากทั่วโลกคือ ไม่รู้จังหวะเวลาว่าตนเองควรจะก้าวลงจากอำนาจเมื่อใด

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ