ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Archives - Decode

TAG ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Lorem ipsum dolor sit amet.

Play Read

Conversations on Love : บทสนทนาของความรัก

Reading Time: 2 minutes เราได้เรียนเศรษฐศาสตร์ ไวยากรณ์ ภูมิศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
แต่ทำไมไม่มีวิชาที่สอนเกี่ยวกับความรัก
ทั้งที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเรามหาศาล

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Conversations on Love : บทสนทนาของความรัก

Reading Time: 2 minutes เราได้เรียนเศรษฐศาสตร์ ไวยากรณ์ ภูมิศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
แต่ทำไมไม่มีวิชาที่สอนเกี่ยวกับความรัก
ทั้งที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเรามหาศาล

จิรภา ประทุมมินทร์