TAG กยศ.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Education

กยศ. สะพานการศึกษาที่ส่งไม่ถึงฝั่ง

Reading Time: 3 minutes De/code ได้ไปพูดคุยกับ บิล (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย มาประมาณ 2-3 ปี ที่มีความจำเป็นต้องทำงานควบคู่กับการเรียนไปด้วย และประสบการณ์การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ทำให้เธอต้องสูญเสียทั้งงาน เงิน และเวลา ไปกับการทำความดีที่ได้ผลจริงหรือเปล่า นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับธนกาญจน์ รื่นไว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่พึ่งกู้ และได้พบว่าสะพานสู่โอกาสเหล่านี้อาจไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคน

กยศ.

กยศ. สะพานการศึกษาที่ส่งไม่ถึงฝั่ง

Reading Time: 3 minutes De/code ได้ไปพูดคุยกับ บิล (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย มาประมาณ 2-3 ปี ที่มีความจำเป็นต้องทำงานควบคู่กับการเรียนไปด้วย และประสบการณ์การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ทำให้เธอต้องสูญเสียทั้งงาน เงิน และเวลา ไปกับการทำความดีที่ได้ผลจริงหรือเปล่า นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับธนกาญจน์ รื่นไว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่พึ่งกู้ และได้พบว่าสะพานสู่โอกาสเหล่านี้อาจไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคน

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​
กยศ.

บทสรุป พ.ร.บ.กยศ.ที่ถูกลดเพดานโดยวุฒิสภาแต่งตั้ง

Reading Time: < 1 minute ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ชอบหรือไม่ชอบพรรคภูมิใจไทย แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ถูก ‘ผ่าน’ โดยสภาผู้แทนราษฎรถึงสามวาระ มีการถกเถียงในระดับกรรมาธิการไปเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นกฎหมายฉบับที่ก้าวหน้าที่สุด แต่ก็สะท้อนปัญหาที่สะสมมา

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
กยศ.

เปลี่ยนหนี้เป็นทุน นับบันไดขั้นแรกล้างหนี้ กยศ.

Reading Time: < 1 minute ถ้าเราจะทำการ “ล้างหนี้ กยศ.” กระบวนการเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุนจึงนับเป็นบันไดขั้นแรกในการดำเนินการ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุน (Debt Conversion) ต่างจาก การล้างหนี้ (Debt Forgiveness) หรือไม่ ?

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
กยศ.

#ล้างหนี้กยศ: เพราะสิทธิที่ไม่แฟร์ตั้งแต่ต้น การลงทุนการศึกษาจึงควรเป็นที่รัฐหรือเรา?

Reading Time: 5 minutes #ล้างหนี้กยศ เปิดพื้นที่ถกเถียงถึงสิทธิทางการศึกษา และมุมมองต่อการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนได้หลากหลายอีกครั้ง แต่ในมุมมองครั้งนี้แตกต่างออกไป ไม่ใช่การพูดถึงคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่การพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา แต่กลับไปยังประเด็นพื้นฐานว่า แล้วการศึกษา คือ หน้าที่และสิทธิที่ใครควรจะต้องรับผิดชอบ ระหว่างรัฐหรือเรา

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์