Reading Time: < 1 minute

มิตรLife Podcast SS.2 EP.5 : “เคว้ง”ในเกลียวคลื่นลูกที่ 3 ทายาทกิจการครอบครัวที่ไม่มีอะไร “ง่าย”

มันจะจบที่รุ่นนี้ไหม ? ความชอบที่ไม่ได้ออกมาทางสายเลือด เมื่อเกิดมาพร้อมธุรกิจครอบครัว แต่ความชอบส่วนตัวมันคนละเรื่อง นำมาสู่คำถาม-ความกดดัน ของคนรุ่นต่อไปในฐานะทายาทของธุรกิจครอบครัว

เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความฝัน #DecodePodcast สัปดาห์นี้จึงชวนคุยกันถึงความเคว้งคว้างของคนหนุ่ม-สาวที่เกิดมาพร้อมความคาดหวังและแบกความฝันของครอบครัวมาด้วย การมีธุรกิจครอบครัวรองรับในสายตาคนนอกอาจเป็นเรื่องที่ดีหรือน่าอิจฉา แต่สำหรับบางคนอาจเป็นหลุมดักโอกาสที่จะได้เติบโตในระบบนิเวศของการค้นหาตัวเอง เรื่องที่รักงานที่ชอบอาจต้องกลายเป็นความฝันแทน

หน่วง ๆ กับแรงโน้นถ่วงของโลกทุนนิยม กับภาระรายจ่ายที่น้อยกว่ารายรับ
หน่วง ๆ กับสวัสดิการที่ยังไม่ครอบคลุมให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องไร้กังวล
หน่วง ๆ กับปัจจุบันที่ความฝันถูกทิ้งไว้ข้างหลัง บนโจทย์ของความคาดหวังจากครอบครัว