Columnist

SMEs ไม่ใช่ผีหนีภาษี แต่เป็นคนถูกลืม

SMEs คือกลุ่มที่ถูกละเลยเสมอมาทุกระลอก ทั้ง ๆ ที่สำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม Informal Sector ทั้งหลายที่มีมากกว่า 2 ล้านราย ที่มักได้รับมาตรการช่วยเหลือน้อยนิด บางกลุ่มธุรกิจแทบไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

เพราะรัฐบกพร่อง ประชาชนจึงต้องตื่นรู้

“วัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้ ก็คือวัคซีนที่คุณได้รับการเสนอให้ฉีดนั่นแหละ” จวบจนวันนี้ เรายังวนเวียนอยู่กับคำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ประสิทธิภาพของวัคซีน การนำเข้าจากภาคเอกชน การกลายพันธุ์ของไวรัส และมาตรการในการหลุดออกจากวงโคจรนี้

ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ศานนท์ หวังสร้างบุญ

ถอดรหัสความหวังแห่งอนาคต เจเนอเรชั่นของเสือชีต้า

ท่ามกลางการแก้ไขปัญหาระดับมหัพภาค ที่ทุกสิ่งที่ดูจะเป็นความช่วยเหลือจากภาครัฐ บางคนบอกว่าอย่าไปหวังมาก แต่ก็ดูเหมือนว่าเราเลือกอะไรไม่ได้มาก กระนั้นแล้วในฐานะประชาชน คำถามใหญ่เวลานี้

ศานนท์ หวังสร้างบุญ