Columnist

มาตรวัดสถานะที่เรียกว่า “บันได” เมื่อเรายืนอยู่คนละขั้น

ไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม แต่การเปรียบเทียบของคนเรานั้นซับซ้อนกว่าที่คิด สมองของคนเรามีการเปรียบเทียบตลอดเวลาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว สมองของเราตัดสินสถานะทางสังคมโดยอัตโนมัติ ซึ่งในหนังสือได้ใช้บันไดในการวัดมุมมองส่วนบุคคลต่อสถานะทางสังคม หรือที่เรียกว่า บันไดสถานะ (Status Ladder)

โกเชาว์ คนหลังเลนส์

ไม่อยากโตไปเป็นความอยุติธรรม สำนึกของนัก(เรียน)กฎหมาย เข้าใจสังคมก่อนจึงเติบโตไปเป็นความยุติธรรม

ต้นเดือนเมษายนฝนหลงฤดูกระหน่ำซัด ขณะความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงปรากฏ แต่แกนนำคนแล้วคนเล่ากลับถูกจับจองจำทั้งที่ยังไร้คำพิพากษา และไม่มีแม้สิทธิ์ประกันตัวอย่างที่ควรได้รับ ปริศนาจึงผุดตามมาว่ากระบวนการยุติธรรมเช่นนี้ยังน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนกัน ขณะวิสัชนาที่ได้ฟังจากปากนักศึกษากฎหมายสองคนกลับเต็มไปด้วยความผิดหวัง ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าไม่อยากจบจากรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อไปเป็นความอยุติธรรม…เหมือนที่บางนักกฎหมายทำให้เห็นทนโท่อยู่ในเวลานี้

โกเชาว์ คนหลังเลนส์
โกเชาว์ คนหลังเลนส์

สู้แค่ไหนก็ถึงทางตัน: แรงสั่นไหวในคดี 112 ผ่านไป 7 ปีเพิ่มระดับ “ผันผวน รุนแรง” สร้างวัฒนธรรมเผือกร้อน “ทำให้ผ่านไป ถือไว้มันจะร้อน”

กฎหมายต้องมั่นคง ไม่ผันผวน แต่วันนี้การใช้ ม.112 กำลังผันผวนมากที่สุด ใต้คำถาม “เราจะอยู่กับกระบวนกระยุติธรรมเช่นนี้หรือ” De/Code คุยกับ ทนายเมย์-พูนสุข พูนเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงความผันผวนของการใช้ ม.112 ที่วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่ต้องคดี แต่หมายถึงหากยังมีคนเพิกเฉยนั่นอาจแปลได้ถึงการยอมรับกระบวนแบบนี้ในวันที่คุณเป็น “เหยื่อ” เสียเอง

โกเชาว์ คนหลังเลนส์