Samuel Butler Archives - Decode

TAG Samuel Butler
Lorem ipsum dolor sit amet.

Life Matters

เอเรวอน ดินแดนไร้แห่งหน

Reading Time: 2 minutes ดินแดนที่ท้าทายต่อขนบวิธีคิดแบบเดิม ไร้เหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ มองถึงจินตนาการที่ไม่อาจนึกถึง นี่จึงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวของเอเรวอนที่ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุด บัตเลอร์ชวนคิดกับผู้อ่าน ตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแห่งยุคสมัยที่ไม่มีใครอาจไปถึง

Samuel Butler

เอเรวอน ดินแดนไร้แห่งหน

Reading Time: 2 minutes ดินแดนที่ท้าทายต่อขนบวิธีคิดแบบเดิม ไร้เหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ มองถึงจินตนาการที่ไม่อาจนึกถึง นี่จึงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวของเอเรวอนที่ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุด บัตเลอร์ชวนคิดกับผู้อ่าน ตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแห่งยุคสมัยที่ไม่มีใครอาจไปถึง

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา