TAG สุขนิยม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Economy

การกลับบ้านของหัวหน้าฮง และตะกร้าพักใจที่ทุนนิยมมอบให้

Reading Time: 3 minutes หัวหน้าฮงเหมือนคนไทยหลายคนที่รู้สึกเจ็บปวด ซึมเศร้า ติดกับดักของระบบที่ขูดรีดโหดร้าย และหลายคนไม่สามารถเลือกใช้ชีวิตสงบสุขแบบพระเอกในเรื่องได้

สุขนิยม

การกลับบ้านของหัวหน้าฮง และตะกร้าพักใจที่ทุนนิยมมอบให้

Reading Time: 3 minutes หัวหน้าฮงเหมือนคนไทยหลายคนที่รู้สึกเจ็บปวด ซึมเศร้า ติดกับดักของระบบที่ขูดรีดโหดร้าย และหลายคนไม่สามารถเลือกใช้ชีวิตสงบสุขแบบพระเอกในเรื่องได้

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​