มิโล แมวน้อยกระโดดไม่เป็น Archives - Decode

TAG มิโล แมวน้อยกระโดดไม่เป็น
Lorem ipsum dolor sit amet.

Play Read

มิโล แมวน้อยกระโดดไม่เป็น

Reading Time: 3 minutes ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากมนุษย์ แมวเป็นสัตว์ที่แสนพิเศษ หรือพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือไม่ใช่แมวประเภทจรจัดทั่วไป แต่เป็นบรรดาแมวที่มีเจ้าของทั้งหลาย เพราะมันจะถูกประเคนทั้งอาหารที่แสนอร่อย และที่อยู่อาศัยที่แสนสบาย โดยพื้นฐานทางธรรมชาติของสัตว์ที่ถูกออกแบบให้เป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่า