Gender quota Archives - Decode

TAG Gender quota
Lorem ipsum dolor sit amet.

Election

‘Gender quota’ มากกว่าที่นั่งในสภาฯ หาทำ! สนามการเมืองที่เอื้อต่อความเท่าเทียมทางเพศตั้งแต่ในพรรค

Reading Time: 3 minutes ทำไมเราถึงต้องเพิ่มสัดส่วนของส.ส.หญิงเข้าสภา การเพิ่มสัดส่วนนี้จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศหรือพิธีกรรมสำหรับพรรคการเมืองเท่านั้น จากบทเรียน วิจัย ถึงเรื่อง Gender quota ทำไมไทยถึงยังก้าวไม่พ้นหลมปิตาธิปไตยเสียที

Gender quota

‘Gender quota’ มากกว่าที่นั่งในสภาฯ หาทำ! สนามการเมืองที่เอื้อต่อความเท่าเทียมทางเพศตั้งแต่ในพรรค

Reading Time: 3 minutes ทำไมเราถึงต้องเพิ่มสัดส่วนของส.ส.หญิงเข้าสภา การเพิ่มสัดส่วนนี้จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศหรือพิธีกรรมสำหรับพรรคการเมืองเท่านั้น จากบทเรียน วิจัย ถึงเรื่อง Gender quota ทำไมไทยถึงยังก้าวไม่พ้นหลมปิตาธิปไตยเสียที

นทธร เกตุชู