อารยธรรมตะวันตก Archives - Decode

TAG อารยธรรมตะวันตก
Lorem ipsum dolor sit amet.

Life Matters

สยามโมเดิร์นเกิร์ล ความศิวิไลซ์ที่ต้องคลานเข่า

Reading Time: 4 minutes เรื่องราวการสร้างชาติที่เกิดขึ้นบนเนื้อตัวและจิตใต้สำนึกของหญิงสาว นางผดุงครรภ์และนางพยาบาลที่หาได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความจำเป็นทางการแพทย์ หากแต่เพื่อคัดง้างกับอารยธรรมตะวันตก ที่เหล่าเจ้าเหนือหัวมิอยากให้แทรกซึม ‘ความเป็นสยาม’ มากขนาดนั

อารยธรรมตะวันตก

สยามโมเดิร์นเกิร์ล ความศิวิไลซ์ที่ต้องคลานเข่า

Reading Time: 4 minutes เรื่องราวการสร้างชาติที่เกิดขึ้นบนเนื้อตัวและจิตใต้สำนึกของหญิงสาว นางผดุงครรภ์และนางพยาบาลที่หาได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความจำเป็นทางการแพทย์ หากแต่เพื่อคัดง้างกับอารยธรรมตะวันตก ที่เหล่าเจ้าเหนือหัวมิอยากให้แทรกซึม ‘ความเป็นสยาม’ มากขนาดนั

ธเนศ แสงทองศรีกมล
อารยธรรมตะวันตก

รักนวลสงวนสิทธิ์ในข้อพิพาทแห่งหญิงสาว

Reading Time: 3 minutes เรื่องราวที่ของหญิงสาวที่พร่าเลือนบนหน้าประวัติศาสตร์ กับคุณค่าแห่งความเป็นชายที่วิวัฒนาการและแนบเนียบอยู่ในสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ธเนศ แสงทองศรีกมล