นโยบายป่า Archives - Decode

TAG นโยบายป่า
Lorem ipsum dolor sit amet.

Conflict Resolution

ชาติพันธุ์ในโลกทุนนิยม การเผชิญหน้ากับนโยบายป่าที่ไร้คน

Reading Time: 3 minutes เราต้องดูแลป่า เพราะเรามีทุกอย่างในนั้น ป่าสำหรับคนในชุมชนเปรียบเสมือน เซเว่น บิ๊กซี โลตัสของคนเมือง อยากจะกินอะไรอยากจะเอาอะไรก็มี เราเลยต้องดูแล ถ้าไม่ดูแลเราเองก็อยู่ไม่ได้

นโยบายป่า

ชาติพันธุ์ในโลกทุนนิยม การเผชิญหน้ากับนโยบายป่าที่ไร้คน

Reading Time: 3 minutes เราต้องดูแลป่า เพราะเรามีทุกอย่างในนั้น ป่าสำหรับคนในชุมชนเปรียบเสมือน เซเว่น บิ๊กซี โลตัสของคนเมือง อยากจะกินอะไรอยากจะเอาอะไรก็มี เราเลยต้องดูแล ถ้าไม่ดูแลเราเองก็อยู่ไม่ได้

กุลธิดา กระจ่างกุล