TAG SPRC
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

400,000 หรือ 40,000 ‘สนธิ คชวัฒน์’ คำนวณตัวเลขที่หายไปจาก 9 ปีที่รั่วไหล 100 ปีที่รอฟื้นฟูน้ำมันรั่วระยอง

ความเจ็บปวดที่สลับเลขพุทธศักราชสองตัวหลัง ถูกถาโถมเข้ามาอีกครั้ง เมื่อระยอง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของน้ำมันรั่วครั้งใหม่ ที่บาดแผลครั้งเก่ายังรักษาไม่หายดี

SPRC

400,000 หรือ 40,000 ‘สนธิ คชวัฒน์’ คำนวณตัวเลขที่หายไปจาก 9 ปีที่รั่วไหล 100 ปีที่รอฟื้นฟูน้ำมันรั่วระยอง

ความเจ็บปวดที่สลับเลขพุทธศักราชสองตัวหลัง ถูกถาโถมเข้ามาอีกครั้ง เมื่อระยอง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของน้ำมันรั่วครั้งใหม่ ที่บาดแผลครั้งเก่ายังรักษาไม่หายดี

นทธร เกตุชู
SPRC

เศรษฐศาสตร์น้ำมันรั่วระยอง มองไม่เห็นหรือ(รัฐ)ไม่อยากมอง

จากความไม่แน่นอนของตัวเลขทำให้มูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนที่ได้ใช้ประโยชน์จากทะเลระยอง ยิ่งทวีคูณด้วยวันและเวลาที่ผ่านไป

นทธร เกตุชู
SPRC

เหตุน้ำมันรั่วระยอง โศกนาฏกรรมตอนอวสานของประมงเรือเล็ก ถูก(ทิ้ง)ให้ต่อสู้โดยลำพัง

เรื่องราวความเจ็บปวดและชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของชาวประมง จ.ระยอง กับเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งแล้วครั้งเล่า

ณฐาภพ สังเกตุ