TAG Mental Health
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interviews

Eating Disorder ฉันผอม ฉันจึงมีอยู่?

ความผิดปกติในการกินที่สัมพันธ์กับสภาวะจิตใจ (Eating disorder) ไม่ใช่ปรากฎการณ์ใหม่ในโลกนี้  ความสัมพันธ์แบบ “ทั้งรักทั้งชัง” ต่ออาหาร ย้อนหลังไปได้เป็นร้อยๆ ปี แต่ไม่เคยมียุคไหนที่มีสิ่งเร้าให้ความผิดปกตินี้รุนแรงมากขึ้นเท่าโลกยุคโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมเลียนแบบดาราศิลปิน โดยเฉพาะไอดอล K-Pop หน้าสวยรูปร่างผอมเพรียวทำให้มาตรฐานความงาม (Beauty standard) ถูกดันเพดานไว้จนสูงลิ่ว

Mental Health

Eating Disorder ฉันผอม ฉันจึงมีอยู่?

ความผิดปกติในการกินที่สัมพันธ์กับสภาวะจิตใจ (Eating disorder) ไม่ใช่ปรากฎการณ์ใหม่ในโลกนี้  ความสัมพันธ์แบบ “ทั้งรักทั้งชัง” ต่ออาหาร ย้อนหลังไปได้เป็นร้อยๆ ปี แต่ไม่เคยมียุคไหนที่มีสิ่งเร้าให้ความผิดปกตินี้รุนแรงมากขึ้นเท่าโลกยุคโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมเลียนแบบดาราศิลปิน โดยเฉพาะไอดอล K-Pop หน้าสวยรูปร่างผอมเพรียวทำให้มาตรฐานความงาม (Beauty standard) ถูกดันเพดานไว้จนสูงลิ่ว

อโนมา สอนบาลี
Mental Health

ไปต่อไม่ไหว ใจบอบช้ำ ในหุบเหวโควิด สู่จักรวาลของการโอบกอดตัวเองและคนรอบข้างกับ ‘ดุจดาว วัฒนปกรณ์’

ถ้าต้อง work from home จนหมดไฟ, ถ้าเพื่อนตกงานเพราะพิษโควิด, ถ้าคนในครอบครัวต้องกลับมาอยู่บ้านพร้อมกัน, ถ้าคนในซอยติดโควิด คุณจะพาหัวใจผ่านเหล่านี้ไปอย่างไร

อติรุจ ดือเระ