TAG 6ตุลา
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

6 ตุลาฯ กวางจู ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ทุกประเทศต่างมีประวัติศาสตร์บาดแผลแต่รัฐไทยเลือกที่จะลบเลือนหลบเลี่ยงอดีต ไม่แสวงหาทั้งความจริงและความยุติธรรม ในขณะที่เกาหลีใต้ เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริง

6ตุลา

6 ตุลาฯ กวางจู ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ทุกประเทศต่างมีประวัติศาสตร์บาดแผลแต่รัฐไทยเลือกที่จะลบเลือนหลบเลี่ยงอดีต ไม่แสวงหาทั้งความจริงและความยุติธรรม ในขณะที่เกาหลีใต้ เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริง

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
6ตุลา

อย่าให้เกิด 6 ตุลา ภาค2

ปีนี้ครบรอบ 44 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 2519 ซึ่งเป็นอาชญากรรมรัฐที่โหดร้ายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ เมื่องรัฐระดมกำลังเจ้าห้นาที่จำนวนมากพร้อมกับอาวุธสงครามครบมือเข้าปราบปรามสังหารหมู่นักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
6ตุลา

คำถามท้ายบทเรียนเป็นอำนาจที่รัฐอนุญาตให้ถาม กับการลาออกของ ‘ครูพล’ ชวนเด็กล้ำเส้นนอกบทเรียน

ครูผู้ตั้งคำถามต่อวิธีการสอนที่ดีตามแบบฉบับที่รัฐคาดหวัง กล่าวกับฉันในวันที่เราถามถึงอำนาจที่รัฐมอบให้เรารับรู้ประวัติศาสตร์ชาติ คำถามที่เราถามได้อย่างเปิดกว้างวนเวียนในเวิ้งคำตอบที่รัฐมอบให้ในวิชาเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของวิชาประวัติศาสตร์แต่ละบทคือใจความสำคัญของสาระการเรียนรู้แต่ละตอนที่รัฐออกแบบและอนุญาตให้นักเรียนในฐานะพลเมืองของรัฐ รับรู้ จดจำ และมีมุมมองต่อประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้น

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​