TAG 24 มิถุนายน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

อ่านแถลงการณ์ คณะราษฎร ฉบับที่ 1: 24 มิถุนายน 2475 ความเหลื่อมล้ำที่ไม่จางหาย และความปรารถนาความเสมอภาคที่ไม่เคยลดลง

ชวนอ่านเอกสารชิ้นแรกของการอภิวัฒน์สยาม “แถลงการณ์คณะราษฎรฉบับที่ 1” ว่าความเหลื่อมล้ำที่ไม่จางหายแม้เวลาผ่านไป 89 ปี และการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมที่หวนกลับมาในปัจจุบันโดยกระแสการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

24 มิถุนายน

อ่านแถลงการณ์ คณะราษฎร ฉบับที่ 1: 24 มิถุนายน 2475 ความเหลื่อมล้ำที่ไม่จางหาย และความปรารถนาความเสมอภาคที่ไม่เคยลดลง

ชวนอ่านเอกสารชิ้นแรกของการอภิวัฒน์สยาม “แถลงการณ์คณะราษฎรฉบับที่ 1” ว่าความเหลื่อมล้ำที่ไม่จางหายแม้เวลาผ่านไป 89 ปี และการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมที่หวนกลับมาในปัจจุบันโดยกระแสการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
24 มิถุนายน

“ประเทศนี้เป็นของราษฎร” 89 ปีอภิวัฒน์สยาม

“ประเทศนี้เป็นของราษฎร” วันแห่งการเปลี่ยนแปลงปกครอง 2475 คณะราษฎร นำโดยอานนท์ นำภา, จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน), ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์, ฟ้า พรหมศร และแนวร่วมกลุ่มอื่น ๆ เช่น ราษฎรมูเตลู, กลุ่มเดินทะลุฟ้า, กลุ่มนักเรียนเลว จัดกิจกรรม “ราษฎรยืนยันดันเพดาน” ช่วงเวลาย่ำรุ่งวันนี้ 24 มิถุนายน 2564 ที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้วยการจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รายล้อมอยู่ในรอบ ๆ บริเวณกิจกรรม

ณฐาภพ สังเกตุ