TAG ํYouth Movement
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

“ไม่ได้ประกันตัวครั้งนี้ซีเรียส” มองผ่านมุม “ประจักษ์ ก้องกีรติ” ยุติธรรมแบบไหนที่ทำให้ ‘คนเท่ากัน’

De/code สัมภาษณ์พิเศษกับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์เป็น 1 ในคณาจารย์ และนักวิชาการที่พยายามขอยื่นประกันตัวนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนทางการเมือง ชวนวิเคราะห์การเคลื่อนไหววันนี้ที่รัฐมีปฏิกิริยาโต้กลับรุนแรง ขณะที่แกนนำเลือกใช้เส้นทางสันติวิธี และมองการเติบโตของ “ไผ่-ไมค์-รุ้ง-เพนกวิ้น” ตั้งแต่ Day 1 จนถึงวันนี้ที่การต่อสู้พาพวกเขาไปอยู่ในเรือนจำ

ํYouth Movement

“ไม่ได้ประกันตัวครั้งนี้ซีเรียส” มองผ่านมุม “ประจักษ์ ก้องกีรติ” ยุติธรรมแบบไหนที่ทำให้ ‘คนเท่ากัน’

De/code สัมภาษณ์พิเศษกับ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์เป็น 1 ในคณาจารย์ และนักวิชาการที่พยายามขอยื่นประกันตัวนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนทางการเมือง ชวนวิเคราะห์การเคลื่อนไหววันนี้ที่รัฐมีปฏิกิริยาโต้กลับรุนแรง ขณะที่แกนนำเลือกใช้เส้นทางสันติวิธี และมองการเติบโตของ “ไผ่-ไมค์-รุ้ง-เพนกวิ้น” ตั้งแต่ Day 1 จนถึงวันนี้ที่การต่อสู้พาพวกเขาไปอยู่ในเรือนจำ

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
ํYouth Movement

ทุกแรงฟาดที่พ่อลงมือ บ้านก็ไม่เหมือนเดิม…พื้นที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนของสังคมที่บิดเบี้ยว

สังคมไทยทำอะไรกับเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง ทำร้าย ทุบตี ควบคุมเหมือนสัตว์เลี้ยงในโรงนาด้วยข้ออ้างของความหวังดีที่พ่อแม่มีต่อลูก

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​