TAG โลกเก่า
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

พ่อแม่สามารถใช้สอยชีวิตของลูก ๆ เพื่อประโยชน์  เพื่อความพอใจ  มิหนำซ้ำยังแอบอ้างความรักความหวังดีสำทับความแนวคิดโลกเก่าที่แสนป่าเถื่อนนี้อีก

โลกเก่า

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

พ่อแม่สามารถใช้สอยชีวิตของลูก ๆ เพื่อประโยชน์  เพื่อความพอใจ  มิหนำซ้ำยังแอบอ้างความรักความหวังดีสำทับความแนวคิดโลกเก่าที่แสนป่าเถื่อนนี้อีก

วีรพร นิติประภา