TAG เหมืองหิน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

มหากาพย์เหมืองหินฝั่งอันดามัน ชัยชนะในอดีตความพ่ายแพ้ที่กำลังเริ่มต้น

Reading Time: 4 minutes De/code ลงพื้นที่ 3 ภูเขา 3 เรื่องราว ถอดบทเรียนเขาคูหา เดินขึ้นเขาโต๊ะกรังความหวังกับคนรุ่นใหม่ และการยืนหยัดต่อสู้ของผู้หญิงตัวคนเดียวเพื่อปกป้องเขาลูกเล็กลูกใหญ่

เหมืองหิน

มหากาพย์เหมืองหินฝั่งอันดามัน ชัยชนะในอดีตความพ่ายแพ้ที่กำลังเริ่มต้น

Reading Time: 4 minutes De/code ลงพื้นที่ 3 ภูเขา 3 เรื่องราว ถอดบทเรียนเขาคูหา เดินขึ้นเขาโต๊ะกรังความหวังกับคนรุ่นใหม่ และการยืนหยัดต่อสู้ของผู้หญิงตัวคนเดียวเพื่อปกป้องเขาลูกเล็กลูกใหญ่

ณฐาภพ สังเกตุ
เหมืองหิน

เดิมพันของชุมชนโบราณ ‘เขาโต๊ะกรัง’ ความหวังสุดท้ายที่จะไม่ถูกทำลายจากนายทุนเหมืองหิน

Reading Time: 3 minutes De/code นำเอาเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบ้านเพื่อปกป้องเขาโต๊ะกรัง มาถ่ายทอดไว้ในบทความชิ้นนี้ และชวนไปสำรวจทรัพยากรที่ล้ำค่าในเขาโต๊ะกรัง

ณฐาภพ สังเกตุ