TAG เสียงที่หายไป
Lorem ipsum dolor sit amet.

Project

HIDDEN TRACK เสียงที่หายไป

HIDDEN TRACK เสียงที่หายไป
Project ลำดับที่ 1 ของ Decode.plus บันทึกเสียงด้วยความละเอียดสูงของผู้คนที่เราไม่ค่อยได้ยิน ในท่วงทำนองของความยากลำบาก และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมือง และการเผชิญหน้ากับโลกหลังโควิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหาทางออกของสังคมด้วยงานคราฟท์ทีเราตั้งใจคัดเลือกประเด็นอย่างพิถีพิถัน ใส่ใจในบทสนทนา ความจริง และตั้งคําถามท้าทาย สู่การลงมือคราฟท์สังคมไปด้วยกัน

HIDDEN TRACK เสียงที่หายไป เสียงที่หายไป

HIDDEN TRACK เสียงที่หายไป

HIDDEN TRACK เสียงที่หายไป
Project ลำดับที่ 1 ของ Decode.plus บันทึกเสียงด้วยความละเอียดสูงของผู้คนที่เราไม่ค่อยได้ยิน ในท่วงทำนองของความยากลำบาก และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมือง และการเผชิญหน้ากับโลกหลังโควิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหาทางออกของสังคมด้วยงานคราฟท์ทีเราตั้งใจคัดเลือกประเด็นอย่างพิถีพิถัน ใส่ใจในบทสนทนา ความจริง และตั้งคําถามท้าทาย สู่การลงมือคราฟท์สังคมไปด้วยกัน

Decode