TAG เศษหนึ่งส่วนเศร้า
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

‘เศษหนึ่งส่วนเศร้า’ โรคซึมเศร้าและทางรอดของเซเปียนส์

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกของผู้หญิงที่เติบโตมาพร้อมบาดแผลทางใจ ชีวิตที่เต็มไปด้วยสมการ ที่ยกกำลังด้วยการตามหาความหมายในการมีอยู่ของชีวิต ความรู้สึกผิดคือรถที่เบรกพัง พร้อมจะพุ่งลงเหวได้ทุกเมื่อ

เศษหนึ่งส่วนเศร้า

‘เศษหนึ่งส่วนเศร้า’ โรคซึมเศร้าและทางรอดของเซเปียนส์

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกของผู้หญิงที่เติบโตมาพร้อมบาดแผลทางใจ ชีวิตที่เต็มไปด้วยสมการ ที่ยกกำลังด้วยการตามหาความหมายในการมีอยู่ของชีวิต ความรู้สึกผิดคือรถที่เบรกพัง พร้อมจะพุ่งลงเหวได้ทุกเมื่อ

นทธร เกตุชู