TAG เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

ไม่มีสัญญาณตอบรับจากข้อเรียกร้องที่ท่านเรียก สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ

การเดินทางทวงถามความคืบหน้ากับรัฐบาล ของอดีตลูกจ้างบริษัทบริลเลียนท์ฯ หลังจากถูกเลิกจ้างมา 1 ปี

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ไม่มีสัญญาณตอบรับจากข้อเรียกร้องที่ท่านเรียก สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ

การเดินทางทวงถามความคืบหน้ากับรัฐบาล ของอดีตลูกจ้างบริษัทบริลเลียนท์ฯ หลังจากถูกเลิกจ้างมา 1 ปี

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

จ่ายค่าชดเชยเป็นความเงียบงัน การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของสหภาพไทรอัมพ์ฯ

ทุกสิ่งของแรงงานได้มาจากการต่อสู้ไม่ใช่การร้องขอ ต้องลงมือทำไม่มีอะไรร่วงหล่นลงมาจากฟ้า

ณฐาภพ สังเกตุ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เลิกจ้างเพราะเห็นต่างทางการเมือง ห้องขังที่มองไม่เห็นจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมในองค์กร

อำนาจนิยมในองค์กรเป็นมือไม้สำคัญ กับอำนาจเผด็จการของการเมืองในระดับประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนต้องแยกชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว และการต่อสู้ทางการเมืองออกจากกัน และการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ระบบแรงงานสัมพันธ์และการรวมตัวในลักษณะสหภาพอยู่ในระดับต่ำผู้คนไม่คุ้นเคยกับการต่อสู้ต่อรองเพื่ออำนาจประชาธิปไตยในองค์กร

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี