TAG เรียนออนไลน์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

เรียนออนไลน์ “ค่าปกติใหม่” ของการศึกษาไทย?

การคืนเด็กให้กับโรงเรียนอาจไม่ใช้ข้อสรุปที่ถูกต้อง แต่ “คืนนักเรียนให้กับการเรียนรู้” น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ “ค่าปกติใหม่” ของการศึกษาไทย?

การคืนเด็กให้กับโรงเรียนอาจไม่ใช้ข้อสรุปที่ถูกต้อง แต่ “คืนนักเรียนให้กับการเรียนรู้” น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

สมิตานัน หยงสตาร์
เรียนออนไลน์

“เพราะมหาลัยไม่ใช่ของผู้บริหาร” เรียน(ออนไลน์)ต่อต้องมองไกล จินตนาการไม่ได้สำคัญไปกว่าความจริง

“การศึกษาคือตัวเลขที่ประเมินมูลค่าไม่ได้” Decode ได้พูดคุยกับนักศึกษาจาก 2 สาขาวิชาชีพและหนึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันถอดรหัสการเรียนการสอนแบบออนไลน์ว่าแนวทางนี้มีประสิทธิภาพมากเพียงใดในยุคชีวิตวิถีใหม่

ณัฐพร เทพานนท์