TAG เยาวชนไทย
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

นิติศาสตร์ของการจับขัง “หยกได้ปลุกผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้ตื่นขึ้น”

Reading Time: 2 minutes ผู้ต้องหาคดี 112 ที่อายุน้อยที่เคยมี ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกระบวนการยุติธรรมไทย และการผดุงอำนาจนิยมที่ต้องแลกมาด้วยผลร้ายและราคาแสนแพง

เยาวชนไทย

นิติศาสตร์ของการจับขัง “หยกได้ปลุกผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้ตื่นขึ้น”

Reading Time: 2 minutes ผู้ต้องหาคดี 112 ที่อายุน้อยที่เคยมี ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกระบวนการยุติธรรมไทย และการผดุงอำนาจนิยมที่ต้องแลกมาด้วยผลร้ายและราคาแสนแพง

ธเนศ แสงทองศรีกมล
เยาวชนไทย

การเมืองสมัยนิยมของคนหนุ่มสาวสมัยนี้

Reading Time: 3 minutes พวกเขามีเฉดความเชื่อทางการเมืองที่หลากหลาย แม้แต่ในกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกัน มีเงื่อนไขของการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภูมิหลังครอบครัว ประสบการณ์ในวัยเรียน วัฒนธรรมการเมืองในแต่ละท้องถิ่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อดิจิทัล และสภาพแวดล้อมทางการเมืองระดับชาติ

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ