TAG เพียงเบิ่น
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

‘เพียงเบิ่น’ เพียงความคับข้องของหญิงชาติพันธุ์และทรานส์เจนเดอร์ อย่าขอโทษใครในการ “มีอยู่”ของเรา

ทหารจะจับพ่อแม่มาทำร้าย มันเหมือนเป็นกฎอัยการศึก ไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองคนในหมู่บ้าน เพราะเขาอยากยึดครองแผ่นดิน ทหารมันมีหลายกลุ่ม คนในหมู่บ้านเล็ก ๆ ยิ่งอันตรายมาก ยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งอันตราย

เพียงเบิ่น

‘เพียงเบิ่น’ เพียงความคับข้องของหญิงชาติพันธุ์และทรานส์เจนเดอร์ อย่าขอโทษใครในการ “มีอยู่”ของเรา

ทหารจะจับพ่อแม่มาทำร้าย มันเหมือนเป็นกฎอัยการศึก ไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองคนในหมู่บ้าน เพราะเขาอยากยึดครองแผ่นดิน ทหารมันมีหลายกลุ่ม คนในหมู่บ้านเล็ก ๆ ยิ่งอันตรายมาก ยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งอันตราย

อโนมา สอนบาลี