TAG เพศศึกษา
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

ถ้าหนังสือเรียนไม่ช่วยอะไร เปิดเครื่อง “รับ” ลบเส้นแบ่งทางเพศจากความเข้าใจใหม่ที่ใครก็คุ้นเคย

ความคิดแบบเพศทวิลักษณ์ ทวิลักษณ์แห่งเพศ หรือ Gender Binary เป็นระบบความคิดที่ยึดโยงว่าโลกใบนี้มีเพียงแค่สองเพศ ไม่หญิงก็ชาย ไม่ชายก็หญิง เป็นเพียงขั้วตรงข้ามสองขั้วที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบทบาท ความสัมพันธ์ ความสามารถ งานอดิเรก และประเด็นยิบย่อยอันเป็นกรอบครอบชีวิตทุกคนโดยอ้างว่านั่นคือสิ่งที่เหมาะสมและควรจะเป็นความคิดเหล่านั้นถูกพร่ำบอกไปมาจนราวกับว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในที่สุด

เพศศึกษา

ถ้าหนังสือเรียนไม่ช่วยอะไร เปิดเครื่อง “รับ” ลบเส้นแบ่งทางเพศจากความเข้าใจใหม่ที่ใครก็คุ้นเคย

ความคิดแบบเพศทวิลักษณ์ ทวิลักษณ์แห่งเพศ หรือ Gender Binary เป็นระบบความคิดที่ยึดโยงว่าโลกใบนี้มีเพียงแค่สองเพศ ไม่หญิงก็ชาย ไม่ชายก็หญิง เป็นเพียงขั้วตรงข้ามสองขั้วที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบทบาท ความสัมพันธ์ ความสามารถ งานอดิเรก และประเด็นยิบย่อยอันเป็นกรอบครอบชีวิตทุกคนโดยอ้างว่านั่นคือสิ่งที่เหมาะสมและควรจะเป็นความคิดเหล่านั้นถูกพร่ำบอกไปมาจนราวกับว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในที่สุด

ณัฐพร เทพานนท์
เพศศึกษา

บทเรียนนอกห้อง จนกลายเป็นแฟน “รีวิวการฝังยาคุม”

สมัยเรียนใครเคยเรียนเรื่องฝังยาคุมบ้าง ยกมือขึ้น…หากมือทั้งสองข้างของคุณจะยังคงชิดลำตัวนั้นหมายความว่าคุณไม่ได้ผิดปกติ ถ้าใครชูมือขึ้นมานี่สิแปลก จนอาจจะต้องถามต่อว่าเรียนจบที่ไหนมา ด้วยตลอดมาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน โดยเฉพาะในประเด็นการคุมกำเนิด ดูคล้ายเป็นเรื่องลี้ลับมาตลอด

สมิตานัน หยงสตาร์