TAG เด็กเร่ร่อน
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

วิ่งยา-ค้าบริการ-ทัวร์สถานพินิจ สิ้นสุดทางเลื่อนของ ‘เด็กหลุด’

ปัญหาพื้นที่ที่บีบรัดให้พวกเขาไม่ได้มีครอบครัวและโรงเรียนเป็นที่ปลอดภัย มาจนถึงมาตรการนโยบายภาครัฐที่ยังไม่มีวี่แววของการรองรับพวกเขา
จากชานชาลาบ้านเกิดมาถึงหัวลำโพง นี่คือการเดินทางมาสุดขอบของเด็กที่ระบบตกสำรวจหลายคนได้มาถึง และยังไม่มีกริ่งดังให้พวกเขากลับเข้าห้องเรียนสักที