TAG อุตสาหกรรมอวกาศ
Lorem ipsum dolor sit amet.

อุตสาหกรรมอวกาศ

กล้าบ้าบิ่นสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นไปกับสตาร์ทอัพ(อวกาศ)สัญชาติไทย

คนบ้าที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือคนบ้าที่ทำสตาร์ทอัพอวกาศในประเทศไทย ใช่แล้ว คุณผู้อ่านอ่านไม่ผิด สตาร์ทอัพอวกาศในประเทศไทย!

นิศาชล คำลือ