TAG อำนาจนิยม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ไทยแลนด์บูลลี่แลนด์

ราบูลลี่หรือด้อยค่ากันได้ทุกแบบ  ตั้งแต่การทักทายหรือสนทนาธรรมดาประจำวัน  แบบ ’พักนี้อ้วนขึ้นนะ’  หรือแสดงความเห็น  ‘เธอจะสวยมากเลยถ้าจมูกโด่งอีกนิด’  กระทั่งแสดงความห่วงใย  ‘หน้าตาก็สวยนิสัยก็ดีทำไมยังไม่มีแฟน’  ไปจนถึงล้อเล่นฉันท์มิตรที่เอาทุกเรื่องทุกสิ่งอันกระทั่งเรื่องที่ไม่เห็นมีอะไรให้บูลลี่ก็ยังเอามาบูลลี่ได้  

อำนาจนิยม

ฟ้าบ่กั้น ไวยากรณ์ของคนธรรมดา

เป็นครั้งที่เท่าไร ไม่ได้นับที่ฉันยืนมองฝาไม้มอซอ รุงรังไปด้วยสัมภาระ เป็นอีกครั้งที่ฉัน Remind ถึง ฟ้าบ่กั้น ของลาวคำหอม วรรณกรรมแห่งฤดูกาลของความยากไร้ และการพลัดพรากมาเยือนอีกครั้ง

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้
อำนาจนิยม

ราคาของความเหลื่อมล้ำที่คนธรรมดาต้องจ่าย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 นโยบายพื้นฐานสำหรับคน 99%

ผู้สมัครจะมีจุดยืนเพื่อคน 99% ทั้งมิติทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะนำสู่จุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
อำนาจนิยม

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

พ่อแม่สามารถใช้สอยชีวิตของลูก ๆ เพื่อประโยชน์  เพื่อความพอใจ  มิหนำซ้ำยังแอบอ้างความรักความหวังดีสำทับความแนวคิดโลกเก่าที่แสนป่าเถื่อนนี้อีก

วีรพร นิติประภา