TAG อำนาจนิยม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ฟ้าบ่กั้น ไวยากรณ์ของคนธรรมดา

เป็นครั้งที่เท่าไร ไม่ได้นับที่ฉันยืนมองฝาไม้มอซอ รุงรังไปด้วยสัมภาระ เป็นอีกครั้งที่ฉัน Remind ถึง ฟ้าบ่กั้น ของลาวคำหอม วรรณกรรมแห่งฤดูกาลของความยากไร้ และการพลัดพรากมาเยือนอีกครั้ง

อำนาจนิยม

ฟ้าบ่กั้น ไวยากรณ์ของคนธรรมดา

เป็นครั้งที่เท่าไร ไม่ได้นับที่ฉันยืนมองฝาไม้มอซอ รุงรังไปด้วยสัมภาระ เป็นอีกครั้งที่ฉัน Remind ถึง ฟ้าบ่กั้น ของลาวคำหอม วรรณกรรมแห่งฤดูกาลของความยากไร้ และการพลัดพรากมาเยือนอีกครั้ง

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้
อำนาจนิยม

ราคาของความเหลื่อมล้ำที่คนธรรมดาต้องจ่าย โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 นโยบายพื้นฐานสำหรับคน 99%

ผู้สมัครจะมีจุดยืนเพื่อคน 99% ทั้งมิติทาง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่จะนำสู่จุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
อำนาจนิยม

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

พ่อแม่สามารถใช้สอยชีวิตของลูก ๆ เพื่อประโยชน์  เพื่อความพอใจ  มิหนำซ้ำยังแอบอ้างความรักความหวังดีสำทับความแนวคิดโลกเก่าที่แสนป่าเถื่อนนี้อีก

วีรพร นิติประภา