TAG อภิวัฒน์สยาม
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

“ประเทศนี้เป็นของราษฎร” 89 ปีอภิวัฒน์สยาม

“ประเทศนี้เป็นของราษฎร” วันแห่งการเปลี่ยนแปลงปกครอง 2475 คณะราษฎร นำโดยอานนท์ นำภา, จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน), ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์, ฟ้า พรหมศร และแนวร่วมกลุ่มอื่น ๆ เช่น ราษฎรมูเตลู, กลุ่มเดินทะลุฟ้า, กลุ่มนักเรียนเลว จัดกิจกรรม “ราษฎรยืนยันดันเพดาน” ช่วงเวลาย่ำรุ่งวันนี้ 24 มิถุนายน 2564 ที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้วยการจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รายล้อมอยู่ในรอบ ๆ บริเวณกิจกรรม

อภิวัฒน์สยาม

“ประเทศนี้เป็นของราษฎร” 89 ปีอภิวัฒน์สยาม

“ประเทศนี้เป็นของราษฎร” วันแห่งการเปลี่ยนแปลงปกครอง 2475 คณะราษฎร นำโดยอานนท์ นำภา, จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน), ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์, ฟ้า พรหมศร และแนวร่วมกลุ่มอื่น ๆ เช่น ราษฎรมูเตลู, กลุ่มเดินทะลุฟ้า, กลุ่มนักเรียนเลว จัดกิจกรรม “ราษฎรยืนยันดันเพดาน” ช่วงเวลาย่ำรุ่งวันนี้ 24 มิถุนายน 2564 ที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้วยการจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รายล้อมอยู่ในรอบ ๆ บริเวณกิจกรรม

ณฐาภพ สังเกตุ