TAG องอาจ ชัยชาญชีพ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ความน่าจะแมว ไร้ความว่างเปล่า

ไม่ง่ายเท่าไรที่จะชวนคนไม่รักแมว ไม่ชอบแมวมาอ่าน แต่พอคนที่รักแมวหรือมีประสบการณ์ร่วมเรื่องแมว ๆ เช่นเรา ก็พุ่งเข้าไปหาทันทีที่เห็นปกหนังสือวางอยู่บนชั้น แถมยังจั่วเล็ก ๆ ด้วยว่าเป็น best seller of the cat planet มีแอบกวนตามสไตล์ ของผู้เขียน (องอาจ ชัยชาญชีพ) ใช่ ๆ ๆ ๆ คนนั้นแหละ

องอาจ ชัยชาญชีพ

ความน่าจะแมว ไร้ความว่างเปล่า

ไม่ง่ายเท่าไรที่จะชวนคนไม่รักแมว ไม่ชอบแมวมาอ่าน แต่พอคนที่รักแมวหรือมีประสบการณ์ร่วมเรื่องแมว ๆ เช่นเรา ก็พุ่งเข้าไปหาทันทีที่เห็นปกหนังสือวางอยู่บนชั้น แถมยังจั่วเล็ก ๆ ด้วยว่าเป็น best seller of the cat planet มีแอบกวนตามสไตล์ ของผู้เขียน (องอาจ ชัยชาญชีพ) ใช่ ๆ ๆ ๆ คนนั้นแหละ

จันจิรา ทาใบยา