TAG หมาป่า
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

โดดเดี่ยวเพื่อเรียนรู้ โดดเดี่ยวเพื่อจะคงอยู่ ใต้เงาของ ‘Steppenwolf’

เคยไหมที่บางเวลาคุณอยู่ท่ามกลางคนหลากหลาย แต่ก็รู้สึกโดดเดี่ยว บางครั้งที่เรียกร้องอยากให้มีสักคนรับฟัง แต่หลายครั้งก็รู้สึกว่า การอยู่คนเดียวมันคงจะดีซะกว่า หากใช่ อาจเป็นได้ว่าคุณคือหนึ่งในมนุษย์จำพวกสเตพเพนวูล์ฟ

หมาป่า

โดดเดี่ยวเพื่อเรียนรู้ โดดเดี่ยวเพื่อจะคงอยู่ ใต้เงาของ ‘Steppenwolf’

เคยไหมที่บางเวลาคุณอยู่ท่ามกลางคนหลากหลาย แต่ก็รู้สึกโดดเดี่ยว บางครั้งที่เรียกร้องอยากให้มีสักคนรับฟัง แต่หลายครั้งก็รู้สึกว่า การอยู่คนเดียวมันคงจะดีซะกว่า หากใช่ อาจเป็นได้ว่าคุณคือหนึ่งในมนุษย์จำพวกสเตพเพนวูล์ฟ

นราธร เนตรากูล