TAG สุชาติ สวัสดิ์ศรี
Lorem ipsum dolor sit amet.

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

ศิลปินแห่งชาติโดยภาษีประชาชน

การถอด สุชาติ สวัสดิ์ศรี จึงกลายเป็นสายล่อฟ้าทางการเมืองจากที่ประชุมสภาสู่วงน้ำชา หากว่า ศิลปินยังคงทำหน้าที่สะท้อนสังคม

อติรุจ ดือเระ