TAG สื่อมวลชน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

“รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย สื่อจะสะท้อนความจริงยังไง” – คุยกับ ‘นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์’ WorkpointTODAY

3 พ.ค. วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ด้าน RSF องค์การสื่อไร้พรมแดนระดับโลก เผยเสรีภาพสื่อไทยรั้งอันดับที่ 137 จาก 180 ประเทศทั่วโลก De/code จึงชวน “เอม-นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์” บรรณาธิการบริหาร WorkpointTODAY และอดีตนักข่าว Nation Channel พูดคุยถึงเสรีภาพและทิศทางสื่อในระยะเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย

สื่อมวลชน

“รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย สื่อจะสะท้อนความจริงยังไง” – คุยกับ ‘นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์’ WorkpointTODAY

3 พ.ค. วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ด้าน RSF องค์การสื่อไร้พรมแดนระดับโลก เผยเสรีภาพสื่อไทยรั้งอันดับที่ 137 จาก 180 ประเทศทั่วโลก De/code จึงชวน “เอม-นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์” บรรณาธิการบริหาร WorkpointTODAY และอดีตนักข่าว Nation Channel พูดคุยถึงเสรีภาพและทิศทางสื่อในระยะเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย

อติรุจ ดือเระ
สื่อมวลชน

เพดานของคนข่าว ในวิกฤต(ศรัทธา)มีข้อจำกัด และการกลับมาของสื่อมืออาชีพ-พื้นที่กลาง ทำยากแต่จำเป็นต้องทำ

Decode ขอจ่อไมค์ไปที่นักข่าวจากสื่อทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลัก หรือ สื่อออนไลน์ เพื่อถามถึงเงื่อนไขในการทำงานของสื่อมวลชน ณ วันนี้ ว่าแม้ใจอยากจะรายงานแต่เหตุผลอะไรที่กลบเสียงนั้นให้หายไป และพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ประชาชนเรียกร้องให้สื่อกลับมาทำหน้าที่ (เสียที) พร้อมทั้งร่วมหาคำตอบกับโจทย์สุดหินสำหรับคนทำสื่อ ว่าในวันที่เพดานขยายกว้างขึ้นไปทุกที เราชาวสื่อมวลชนจะรายงานข่าวนี้อย่างไร

ภาวิณี คงฤทธิ์