TAG สิทธิของแม่น้ำ
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

‘ฉันคือแม่น้ำ’ เธอจะเป็น ‘คน’ ที่มีสิทธิตามกม. สิทธิ์ในการมีชีวิตของสรรพสิ่งลุ่มน้ำโขง

Reading Time: 3 minutes ทำไมแม่น้ำจึงต้องมีสิทธิ และสิทธิเหล่านี้จะมอบผลประโยชน์ใดให้กับแม่น้ำบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่กอบโกยและพึ่งพิงแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ช่วงชิงแต่ไม่เคยเยียวยา

สิทธิของแม่น้ำ

‘ฉันคือแม่น้ำ’ เธอจะเป็น ‘คน’ ที่มีสิทธิตามกม. สิทธิ์ในการมีชีวิตของสรรพสิ่งลุ่มน้ำโขง

Reading Time: 3 minutes ทำไมแม่น้ำจึงต้องมีสิทธิ และสิทธิเหล่านี้จะมอบผลประโยชน์ใดให้กับแม่น้ำบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่กอบโกยและพึ่งพิงแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ช่วงชิงแต่ไม่เคยเยียวยา

นทธร เกตุชู
สิทธิของแม่น้ำ

ไดอารี่แม่น้ำโขง (ปัจฉิมบท) : หวานมนต์อินแคนแดนอีสาน

Reading Time: 2 minutes Decode หยิบบันทึกของคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขงกับเรื่องราวของพรานปลารุ่น(เกือบ)สุดท้าย และการพูดผ่าน “ตัวฉัน” เมื่อสายน้ำมีชีวิตข้นมาจริง ๆ

Decode
สิทธิของแม่น้ำ

ไดอารี่แม่น้ำโขง (ปฐมบท) : ลำนำโขงบ่คือเก่า

Reading Time: 2 minutes Decode หยิบเรื่องเล่าจากปลายปากกาของคนหนุ่มสาว(คนเมือง)พูดแทน “แม่น้ำโขง” เมื่อ”ตัวฉัน” เป็นคน และเมื่อ”ตัวฉัน” กลายเป็นแม่น้ำโขง ฉันรู้สึกต่างออกไปอย่างไร

Decode