TAG “สิทธิของแม่น้ำ" ณ สายน้ำโขงและลำน้ำสาขา
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

‘ฉันคือแม่น้ำ’ เธอจะเป็น ‘คน’ ที่มีสิทธิตามกม. สิทธิ์ในการมีชีวิตของสรรพสิ่งลุ่มน้ำโขง

ทำไมแม่น้ำจึงต้องมีสิทธิ และสิทธิเหล่านี้จะมอบผลประโยชน์ใดให้กับแม่น้ำบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่กอบโกยและพึ่งพิงแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ช่วงชิงแต่ไม่เคยเยียวยา

“สิทธิของแม่น้ำ" ณ สายน้ำโขงและลำน้ำสาขา

‘ฉันคือแม่น้ำ’ เธอจะเป็น ‘คน’ ที่มีสิทธิตามกม. สิทธิ์ในการมีชีวิตของสรรพสิ่งลุ่มน้ำโขง

ทำไมแม่น้ำจึงต้องมีสิทธิ และสิทธิเหล่านี้จะมอบผลประโยชน์ใดให้กับแม่น้ำบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่กอบโกยและพึ่งพิงแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ช่วงชิงแต่ไม่เคยเยียวยา

นทธร เกตุชู