TAG สมบูรณ์ คำแหง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

‘พวกเราจะซวยกันหมด’ บังแกนเปิดแผลร่างกม.คุมเอ็นจีโอ หลายคำยังกำกวมและละเมิดสิทธิสุดซอย

Reading Time: 2 minutes ร่วมกันชำแหละว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ภายใต้ถ้อยคำ “เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

สมบูรณ์ คำแหง

‘พวกเราจะซวยกันหมด’ บังแกนเปิดแผลร่างกม.คุมเอ็นจีโอ หลายคำยังกำกวมและละเมิดสิทธิสุดซอย

Reading Time: 2 minutes ร่วมกันชำแหละว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ภายใต้ถ้อยคำ “เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

พริม มณีโชติ