TAG ศานนท์ หวังสร้างบุญ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ถอดรหัสความหวังแห่งอนาคต เจเนอเรชั่นของเสือชีต้า

ท่ามกลางการแก้ไขปัญหาระดับมหัพภาค ที่ทุกสิ่งที่ดูจะเป็นความช่วยเหลือจากภาครัฐ บางคนบอกว่าอย่าไปหวังมาก แต่ก็ดูเหมือนว่าเราเลือกอะไรไม่ได้มาก กระนั้นแล้วในฐานะประชาชน คำถามใหญ่เวลานี้

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

ถอดรหัสความหวังแห่งอนาคต เจเนอเรชั่นของเสือชีต้า

ท่ามกลางการแก้ไขปัญหาระดับมหัพภาค ที่ทุกสิ่งที่ดูจะเป็นความช่วยเหลือจากภาครัฐ บางคนบอกว่าอย่าไปหวังมาก แต่ก็ดูเหมือนว่าเราเลือกอะไรไม่ได้มาก กระนั้นแล้วในฐานะประชาชน คำถามใหญ่เวลานี้

ศานนท์ หวังสร้างบุญ