TAG วงการเพลง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

ศิลปินใต้ปีกทุนนิยม

ไม่ว่าจะป๊อป ร็อค คันทรี่ คลาสสิค เฮฟวี่ แรป หรือเพลงแนวใด ๆ เพลง ยังคงเล่นคลอไปพร้อมกันกับก้าวเดินซ้ายขวาในชีวิตทุกคน เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ด้วยตลาดที่กว้างขึ้นจึงมาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงขึ้น การปรับตัวจึงถือเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ บริษัทเพลงยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พร้อมเปลี่ยนวิธีการเดินเกมให้เท่าทันยุคสมัยเพื่อให้อยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ แต่หากให้ถามว่าชะตากรรมเหล่านั้นหนักอึ้งอยู่ที่บ่าใครเป็นพิเศษ คำตอบคงหนีไม่พ้นผู้เป็นฐานรากของวงการหรือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงนั่นเอง

วงการเพลง

ศิลปินใต้ปีกทุนนิยม

ไม่ว่าจะป๊อป ร็อค คันทรี่ คลาสสิค เฮฟวี่ แรป หรือเพลงแนวใด ๆ เพลง ยังคงเล่นคลอไปพร้อมกันกับก้าวเดินซ้ายขวาในชีวิตทุกคน เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ด้วยตลาดที่กว้างขึ้นจึงมาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงขึ้น การปรับตัวจึงถือเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ บริษัทเพลงยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พร้อมเปลี่ยนวิธีการเดินเกมให้เท่าทันยุคสมัยเพื่อให้อยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ แต่หากให้ถามว่าชะตากรรมเหล่านั้นหนักอึ้งอยู่ที่บ่าใครเป็นพิเศษ คำตอบคงหนีไม่พ้นผู้เป็นฐานรากของวงการหรือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงนั่นเอง

ณัฐพร เทพานนท์