TAG ลุ่มน้ำโขง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

ไดอารี่แม่น้ำโขง (ปัจฉิมบท) : หวานมนต์อินแคนแดนอีสาน

Decode หยิบบันทึกของคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขงกับเรื่องราวของพรานปลารุ่น(เกือบ)สุดท้าย และการพูดผ่าน “ตัวฉัน” เมื่อสายน้ำมีชีวิตข้นมาจริง ๆ

ลุ่มน้ำโขง

ไดอารี่แม่น้ำโขง (ปัจฉิมบท) : หวานมนต์อินแคนแดนอีสาน

Decode หยิบบันทึกของคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขงกับเรื่องราวของพรานปลารุ่น(เกือบ)สุดท้าย และการพูดผ่าน “ตัวฉัน” เมื่อสายน้ำมีชีวิตข้นมาจริง ๆ

Decode