TAG ราชาธิปไตย
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

ลึกสุดใจ ‘ยุกติ มุกดาวิจิตร’ จากอาจารย์ประกันตัวศิษย์ กลายเป็นผู้ต้องหาคดี 112 พูดคุย ‘ทางออก’ ที่ยังพอมี ในการรับรู้ที่ ‘ไม่ปกติ’

คุยกับ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิชาการผลักดันแก้ไขม.112 อาจารย์ที่เคยใช้ตำแหน่งวิชาการประกันตัวลูกศิษย์รุ้ง ปนัสยา และหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเดียวกัน จากการทวิต “ข่าวลือถ้าไม่จริง ก็แปลงเป็นคำสาปแช่งแล้วกันครับ” เมื่อวันที่12 พ.ค.64

ราชาธิปไตย

ลึกสุดใจ ‘ยุกติ มุกดาวิจิตร’ จากอาจารย์ประกันตัวศิษย์ กลายเป็นผู้ต้องหาคดี 112 พูดคุย ‘ทางออก’ ที่ยังพอมี ในการรับรู้ที่ ‘ไม่ปกติ’

คุยกับ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิชาการผลักดันแก้ไขม.112 อาจารย์ที่เคยใช้ตำแหน่งวิชาการประกันตัวลูกศิษย์รุ้ง ปนัสยา และหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเดียวกัน จากการทวิต “ข่าวลือถ้าไม่จริง ก็แปลงเป็นคำสาปแช่งแล้วกันครับ” เมื่อวันที่12 พ.ค.64

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​
ราชาธิปไตย

ไม่รัก (ไม่ต้อง) ระวังติดคุกนะ: คุยกับคนรุ่นใหม่ในยุโรปเรื่องราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญ

ชวนทำความรู้จัก “ความเป็นสากล” ของราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญหรือ Constitutional Monarchy ในประเทศประชาธิไตยในทวีปยุโรป ผ่านการสนทนากับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสเปน ว่าชีวิตของพวกเขาในสังคมประชาธิปไตยที่ก็มีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นดำเนินไปอย่างไร ในขณะที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่ไทยต้องเผชิญกับการถูกตั้งข้อหาด้วยมาตรา 112 กันแบบไม่เว้นแต่ละวัน

วิรดา แซ่ลิ่ม