TAG รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ประชาธิปไตยในที่ทำงาน เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคน 99%

Reading Time: 3 minutes สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำติดอันดับท็อปของโลก คนส่วนใหญ่แทบไม่มีอะไรเลย มีก็แต่หนี้สินที่เกิดจากการบริโภควันต่อวันหรือเดือนชนเดือน ในขณะที่คน 1% อย่างพวก เจ้าสัว นายทุน นายพล และเจ้านายศักดินา รวยแบบสับโดยเฉพาะบางคนบางตระกูลที่รวยถึงขั้นติดอันดับท็อปของโลก

รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

ประชาธิปไตยในที่ทำงาน เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคน 99%

Reading Time: 3 minutes สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำติดอันดับท็อปของโลก คนส่วนใหญ่แทบไม่มีอะไรเลย มีก็แต่หนี้สินที่เกิดจากการบริโภควันต่อวันหรือเดือนชนเดือน ในขณะที่คน 1% อย่างพวก เจ้าสัว นายทุน นายพล และเจ้านายศักดินา รวยแบบสับโดยเฉพาะบางคนบางตระกูลที่รวยถึงขั้นติดอันดับท็อปของโลก

ฉัตรชัย พุ่มพวง
รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

พินัยกรรมความจน สถานะ ‘เด็กหลุด’ ที่ถูกส่งต่อ

Reading Time: 3 minutes ขณะที่เด็กกลุ่มหนึ่งเดินเข้าโรงเรียน มีเด็กอีกกลุ่มที่ต้องเดินออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ เหตุผลสำคัญของภาวะดังกล่าวคือ ‘ความจน’ ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น

ธเนศ แสงทองศรีกมล
รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

ลงทุนเพื่อเกษียณแค่มายา ข้าวปลาสิของจริง

Reading Time: 2 minutes สวัสดิการของรัฐ “ไม่เพียงพอ” ต่อการเกษียณ เลยเกิดคำถามต่อว่า เรื่องของเกษียณควรเป็นเรื่องของตัวเอง หรือรัฐควรมีสวัสดิการที่รองรับอย่างเท่าเทียม

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​
รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

“แรงงานเสี่ยง” ความเปราะบางใหม่ที่พรากชีวิตคนรุ่นใหม่

Reading Time: < 1 minute “แรงงานเสี่ยง” ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบสิบปีที่ผ่านมา และกลายเป็นตัวชี้วัดต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

จริยศาสตร์รัฐสวัสดิการ: มนุษย์ทุกคนมีชีวิตที่ดีได้ ?

Reading Time: < 1 minute ภาพความเหลื่อมล้ำและทุกข์ยากอาจเป็นเพียงแฟนตาซีของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในสังคมที่เท่าเทียมมาก ๆ

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

ความฝันของผู้คนในประเทศรัฐสวัสดิการ ความเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

Reading Time: < 1 minute การสร้างสวัสดิการเพื่อประชาชนอย่างถ้วนหน้าในฐานะสิทธิ ไม่เกี่ยวกับงบประมาณหรือทรัพยากร ไม่เกี่ยวกับปลาไม่เกี่ยวกับเบ็ด แต่เกี่ยวกับว่าเราเชื่อว่าคนเท่ากันหรือไม่

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี