TAG รัฐธรรมนูญ2560
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

ลึกสุดใจ ‘ยุกติ มุกดาวิจิตร’ จากอาจารย์ประกันตัวศิษย์ กลายเป็นผู้ต้องหาคดี 112 พูดคุย ‘ทางออก’ ที่ยังพอมี ในการรับรู้ที่ ‘ไม่ปกติ’

คุยกับ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิชาการผลักดันแก้ไขม.112 อาจารย์ที่เคยใช้ตำแหน่งวิชาการประกันตัวลูกศิษย์รุ้ง ปนัสยา และหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเดียวกัน จากการทวิต “ข่าวลือถ้าไม่จริง ก็แปลงเป็นคำสาปแช่งแล้วกันครับ” เมื่อวันที่12 พ.ค.64

รัฐธรรมนูญ2560

ลึกสุดใจ ‘ยุกติ มุกดาวิจิตร’ จากอาจารย์ประกันตัวศิษย์ กลายเป็นผู้ต้องหาคดี 112 พูดคุย ‘ทางออก’ ที่ยังพอมี ในการรับรู้ที่ ‘ไม่ปกติ’

คุยกับ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิชาการผลักดันแก้ไขม.112 อาจารย์ที่เคยใช้ตำแหน่งวิชาการประกันตัวลูกศิษย์รุ้ง ปนัสยา และหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเดียวกัน จากการทวิต “ข่าวลือถ้าไม่จริง ก็แปลงเป็นคำสาปแช่งแล้วกันครับ” เมื่อวันที่12 พ.ค.64

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​
รัฐธรรมนูญ2560

ทางออกวิกฤตรัฐธรรมนูญไทย ในวิกฤตมีโอกาสแลนด์สไลด์(?)

รัฐธรรมนูญ 2560 คืออุปสรรคสำคัญต่อการมุ่งตัดวงจรการรัฐประหาร เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก