TAG ระบบอุปถัมภ์
Lorem ipsum dolor sit amet.

ระบบอุปถัมภ์

ศิลปินแห่งชาติโดยภาษีประชาชน

การถอด สุชาติ สวัสดิ์ศรี จึงกลายเป็นสายล่อฟ้าทางการเมืองจากที่ประชุมสภาสู่วงน้ำชา หากว่า ศิลปินยังคงทำหน้าที่สะท้อนสังคม

อติรุจ ดือเระ