TAG ระบบการศึกษาไทย
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

อำนาจนิยมใน “ระบบการศึกษาไทย” ผ่านเครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว

ชาติพยายามเข้ามาควบคุม โดยพยายามทำให้ทุกคนอยู่ในระเบียบ อยู่ในแบบแผนที่เหมือนกัน จนมาถึงกระทั่งเครื่องแบบนักเรียน ทรงผมนักเรียน แต่การสร้างชาติโดยการกำหนดระเบียบอะไรแบบนี้ มันต้องกระทำความรุนแรงเกินกว่าเหตุขนาดนั้นเลยหรอ

ระบบการศึกษาไทย

อำนาจนิยมใน “ระบบการศึกษาไทย” ผ่านเครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว

ชาติพยายามเข้ามาควบคุม โดยพยายามทำให้ทุกคนอยู่ในระเบียบ อยู่ในแบบแผนที่เหมือนกัน จนมาถึงกระทั่งเครื่องแบบนักเรียน ทรงผมนักเรียน แต่การสร้างชาติโดยการกำหนดระเบียบอะไรแบบนี้ มันต้องกระทำความรุนแรงเกินกว่าเหตุขนาดนั้นเลยหรอ

จิรภา ประทุมมินทร์
ระบบการศึกษาไทย

เด็กไทย เป็นเด็กที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลก

เราเป็นประเทศที่ผู้ปกครองทุ่มเทมากมายมหาศาลกับการศึกษาของลูกหลาน โดยเฉพาะชนชั้นกลาง หลายคนย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่กินไม่ใช้ เพื่อให้ลูก ๆ ได้รับการศึกษาที่ดี แต่ข่าวคราวเลวร้ายที่ออกมาบ่อยครั้งกลับน่าวิตก จนอดคิดไม่ได้ว่าการศึกษาที่เราทุ่มเทเพื่ออนาคตลูกหลานนั่นแหละที่เป็นตัวทำลายพวกเขาเสียเอง 

วีรพร นิติประภา