TAG รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

ได้ครับพี่ ดีครับผม คงสถานะฟรีแลนซ์โดยสมบูรณ์

การทำอาชีพอิสระเท่ากับการไม่มีสิทธิเข้าถึงการดูแลจากหน่วยงานกลางอย่างนั้นหรือ Decode พาไปสำรวจชีวิตชาวฟรีแลนซ์ รวมถึงหาคำตอบของสมการที่ว่า ฟรีแลนซ์=อิสระ+สวัสดิการของรัฐ เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ

ได้ครับพี่ ดีครับผม คงสถานะฟรีแลนซ์โดยสมบูรณ์

การทำอาชีพอิสระเท่ากับการไม่มีสิทธิเข้าถึงการดูแลจากหน่วยงานกลางอย่างนั้นหรือ Decode พาไปสำรวจชีวิตชาวฟรีแลนซ์ รวมถึงหาคำตอบของสมการที่ว่า ฟรีแลนซ์=อิสระ+สวัสดิการของรัฐ เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

สมิตานัน หยงสตาร์
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ

แรงงานทราบแล้วเปลี่ยน ค่าจ้างรายชั่วโมงมาแน่ ! กอดงานให้แน่น ๆ เท่ากับกอดแฟน

เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว หลังการเข้ามาของโควิด-19 โดยเฉพาะโลกการทำงานที่วันนี้ “หายใจไม่คล่อง” แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันนายน 2563 ที่ผ่านมา สภาองคก์ารลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด และโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกันจัดเวทีเสวนา “การรักษาการจ้างงาน – ตัวอย่างที่ดี”

Decode
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ

อยากบอกลา LOW SEASON ฤดูว่างงาน ที่แรงงานท่องเที่ยวไม่รู้ว่า High Season จะกลับมาเมื่อไหร่

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ แพคกระเป๋าไปเที่ยวอาจเป็นตัวเลือกแรกๆ ของใครหลายคน เพื่อปลดปล่อยความอัดอั้นจากการอยู่บ้านเพื่อชาติมานาน คนเที่ยวได้คลายเหงา เพิ่มความบันเทิงในชีวิต ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านหนึ่งภาคการท่องเที่ยวอาจถูกมองว่าก็น่าจะกลับมาดูสดใสขึ้นเรื่อย ๆ แต่การเที่ยวแบบ “ไทยเที่ยวไทย” นี้อาจไม่ได้ช่วยคนไทยที่เป็นแรงงานในภาคท่องเที่ยวให้รอดได้ทุกคน

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์